eco-abc | unieszkodliwianie odpadów medycznych i weterynaryjnych

NEWSLETTER

Aby otrzymywać aktualne informacje dotyczące firmy oraz oferty, proszę o wpisanie swojego e-maila.

 
Rzetelna firma
Gepardy Biznesu 2015a

WITAMY NA STRONIE ECO-ABC

Stworzonej i prowadzonej z myślą o naszych obecnych i przyszłych kontrahentach. Wysoka jakość obsługi Państwa jednostek w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych jest naszym nadrzędnym celem. Współpracując z nami mają Państwo pewność, że odpady medyczne i weterynaryjne NIGDY nie trafią do lasu bądź na wysypisko, a Państwa jednostka nie stanie się, z tego tytułu, przedmiotem zainteresowania organów ścigania. Unieszkodliwianie , utylizacja odpadów medycznych to nasza domena. Zapraszamy do współpracy.  

Odbieramy odpady, dostarczamy opakowania, sporządzamy bezpłatnie obowiązujące raporty, sprawozdania. Współpraca z nami nie jest kłopotem.

 

MASZ PYTANIA? ZADZWOŃ!

          800 200 222

   BEZPŁATNA INFOLINIA 

 

NAPISZ!   biuro@eco-abc.com.pl 

              Jestemy do Państwa dyspozycji

                    od poniedziałku do piątku

                w godzinach od 7:00 do 15:00

 

więcej
 

POSIADAMY

- jedyny w Polsce zakład zbudowany i wykorzystywany do unieszkodliwiania wyłącznie odpadów medycznych i weterynaryjnych spełniający wymogi BAT

- pierwszy w Polsce zakład utylizacji odpadów medycznych i weterynaryjnych o proekologicznej, oszczędnej gospodarce wodnej

- kadrę doświadczonych specjalistów zapewniającą profesjonalną obsługę Klienta

- rozbudowaną bazę transportową, dzięki której jesteśmy w stanie odbierać odpady zarówno z dużych aglomeracji np. Warszawa, Łódź, Kraków, Kielce, Wrocław, Tarnów, Lublin, Gdańsk, Poznań, Bydgoszcz jaki i z mniejszych miast i miejscowości

- profesjonalny transport odpadów medycznych i weterynaryjnych wyposażony w urządzenia GPS zapewniające stały monitoring przemieszczania odpadów

 

 

więcej

KONTAKT

 

ECO-ABC Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 7, 97-400 Bełchatów
Sekretariat: (44) 633 37 72
Fax: (44) 633 39 76
e-mail: biuro@eco-abc.com.pl

      

 

więcej

Akcja Mikołaja

 "Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat - Janusz Korczak".

Te uśmiechy udało się Nam wywołać. Złożona rok temu obietnica zmobilizowała Zespół do zbiórki pieniędzy i darów dla maluchów z Domu Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim.
Koledzy i koleżanki nie zawiedli. Zabraliśmy kwotę, dzięki której zakupiliśmy dla maluchów: jaśki, zabawki, słodycze i artykuły spożywcze.

Mikołaj w ECO-ABC

 My też byliśmy grzeczni....

Istotne zmiany w rozporządzeniu w sprawie odpadów medycznych

 UWAGA!

 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w z dnia 5 października 2017 r. 
w sprawie szczegółowego postępowania z odpadami medycznymi
już ogłoszone!
 
Rozporządzenie wprowadza kilka istotnych zmian, z którymi warto się zapoznać, poniżej niektóre z nich:
 
- klasyfikuje odpady medyczne na:
1) zakaźne o kodach: 18 01 02*, 18 01 03*, 18 01 80* i 18 01 82*;
2) niebezpieczne, innych niż zakaźne, o kodach: 18 01 06*, 18 01 08* i 18 01 10*;
3) inne niż niebezpieczne o kodach: 18 01 01, 18 01 04, 18 01 07, 18 01 09 i 18 01 81.
- wprowadza definicję „wysoce zakaźnych odpadów medycznych”, czyli odpadów, w których zidentyfikowano lub co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że zawierają biologiczne czynniki chorobotwórcze, które powodują szczególne zagrożenie dla ludzi. Wysoce zakaźne odpady medyczne mogą być przechowywane w miejscu ich powstawania, nie dłużej niż 24 godziny, a pojemnik, w którym są one gromadzone powinien być oznaczony znakiem ostrzegającym przed zagrożeniem biologicznym oraz napisem ,,MATERIAŁ ZAKAŹNY DLA LUDZI”. Dodatkowe wymagania w przypadku tych odpadów dotyczą także sposobu ich pakowania, to znaczy powinny być one pakowane w podwójne worki tj. opakowanie wewnętrzne oraz w sztywny pojemnik jako opakowanie zewnętrzne.
 
-  wymaga, aby worki jednorazowego użycia umieszczane były na stelażach lub w sztywnych pojemnikach jednorazowego lub wielokrotnego użycia w sposób pozwalający na uniknięcie zakażenia osób mających kontakt z workiem lub pojemnikiem. 
 
- określa, iż pojemnik lub worek z odpadami medycznymi musi posiadać widoczne oznakowanie identyfikujące, które zawiera:
1) kod odpadów medycznych w nim przechowywanych;
2) nazwę wytwórcy odpadów medycznych;
3) numer REGON wytwórcy odpadów medycznych;
4) numer księgi rejestrowej wytwórcy odpadów medycznych w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o którym mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, 1948 i 2260) wraz z podaniem organu rejestrowego;
5) datę i godzinę otwarcia (rozpoczęcia użytkowania);
6) datę i godzinę zamknięcia.
 
- dodaje, iż w sąsiedztwie przenośnego urządzenia chłodniczego spełniającego wymagania, o których mowa w ust. 4 (posiadającego wnętrze wykonane z materiałów gładkich, łatwo zmywalnych i umożliwiających dezynfekcję; zabezpieczonego przed dostępem owadów, gryzoni oraz innych zwierząt; zabezpieczonego przed dostępem osób nieupoważnionych; wyposażonego w termometr do pomiaru temperatury wewnątrz urządzenia), należy zapewnić dozownik ze środkiem do dezynfekcji rąk, podajnik na czyste rękawiczki jednorazowe oraz pojemnik na zużyte rękawiczki jednorazowe.
Inne zmiany:
zrezygnowano z wymogu nieprzeźroczystości worków do zbierania odpadów medycznych;
dodano obowiązek wyposażenia pomieszczenia także stacjonarnego i przenośnego urządzenia chłodniczego do magazynowania odpadów medycznych w termometr;
dodano zapis o zabezpieczeniu technicznym przed rozprzestrzenianiem się magazynowanych odpadów medycznych, obejmujący również gromadzenie ewentualnych odcieków z tych odpadów;
doprecyzowano przepisy dotyczące: higieny bezpośrednio po wyjściu z magazynu zakaźnych odpadów medycznych, mycia i dezynfekcji pomieszczeń, urządzeń do magazynowania oraz środków transportu wewnętrznego tych odpadów, a także przechowywania czystych oraz zbierania brudnych środków ochrony indywidualnej;
nałożono obowiązek opracowania procedur postępowania z odpadami medycznymi w zakresie selektywnego zbierania odpadów medycznych w miejscu ich powstawania.
 
Pełna treść rozporządzenia dostępna jest pod adresem: 
http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//516/12268605/12272942/dokument311623.pdf